Antroblogi

AntroBlogi on vuonna 2015 perustettu suomenkielinen verkkojulkaisu. Se tarkastelee suomalaisen yhteiskunnan tapahtumia ja elämänmenoa antropologisen linssin läpi. Antropologia on eräs ihmisen toimintaa laajimmin ymmärtävistä tieteenaloista. Silti sen yhteiskunnallinen sovelluspotentiaali on Suomessa heikosti tunnettua ja hyödynnettyä. Suurelle yleisölle suunnattu AntroBlogi syntyi muuttamaan asiaa.

AntroBlogi nousi jo ensimmäisen toimintavuotensa aikana antropologian pää-äänenkannattajaksi suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Se julkaisee 2-4 tekstin viikkotahdilla kotimaan ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä artikkeleita. Niitä kirjoittavat suomalaiset antropologit ja lähitieteenalojen edustajat, jotka nojaavat oman alansa tutkimustietoon ja erikoisosaamiseen. Artikkeleissa asioista puhutaan akateemisesta taustasta huolimatta helppolukuisesti ja ajatuksia herättävästi. Sivusto tuo antropologisen tietotaidon hedelmiä laajemman yleisön iloksi ja parantaa koko tieteenalan näkyvyyttä. Se esittelee antropologiaa oppiaineena ja osaamisalana, ja jakaa tietoa sen hyödyistä työelämässä.

Kaikki artikkelit julkaistaan myös kuunneltavina podcasteina, ja vuoden 2017 aikana käynnistyvät säännölliset videotuotannot. Viikoittain ilmestyvä Kulttuurishokki-sarja koostuu nopeasti luettavista kurkistuksista muiden kulttuurien elämänmenoon. AntroBlogi on aktiivinen toimija myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa, ja järjestää vuoden 2017 aikana ensimmäiset tapahtumansa.

Kaikki sisältö julkaistaan open access -periaatteella. Toimituskunta koostuu vapaaehtoisista antropologeista ja alan opiskelijoista, joita motivoi tieteenalan tunnettavuuden lisääminen ja sen hyödyntäminen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.

AntroBlogia rahoittaa vuosina 2017-2018 Koneen Säätiö.

Projektin linkit
antroblogi.fi
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

Työryhmä
Päätoimittajat: Ninnu Koskenalho ja Suvi Jaakkola
Toimituspäällikkö: Saara Toukolehto
Toimituskunta: Marianna Keisalo, Timo Kallinen, Miia Halme-Tuomisaari
Toimitukseen kuuluu lisäksi sekä valmistuneita antropologeja että alan perus- ja jatko-opiskelijoita.

Lisätiedot
toimitus(at)antroblogi.fi

Yhteistyökumppanit
Suomen antropologinen seura, Häiriköt-päämaja, Uutistamo, Radio Fiskars